GDPR

Clauză pentru Selectarea suplimentelor

În temeiul art. 13 art. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), dorim să vă informăm că:

 1. Operatorul de date este SFD S.A. cu sediul în Opole ul. Głogowska 41, 45-315 Opole.
 2. Toate solicitările dumneavoastră privind prelucrarea datelor vor fi transmise către Responsabilul nostru cu protecția datelor, dl. Gabriel Kolasa, la următoarea adresă de e-mail: [email protected].
 3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în baza interesului legitim in temeiul art. 6 (1)(f) din GDPR. Având în vedere că pot fi prelucrate categorii speciale de date, prelucrarea acestora are ca temei legal art. 9 (2) lit a din GDPR, respectiv consimțământul dumneavoastră.
 4. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către partenerii noștri contractuali, respectiv: societatea care furnizează servicii de găzduire a website-ului, serviciu clienți.
 5. Datele dumneavoastră pot fi transferate si catre Google LLC, respectiv către Statele Unite ale Americii. Securitatea transferurilor de date a fost asigurată de către Operator prin semnarea de Clauzelor standard, în conformitate cu GDPR.
 6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de 3 ani.
 7. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestor date, dreptul de a transfera date, și dreptul de a vă retrage consimțământul.
 8. Furnizarea datelor dumneavoastră personale de către dumneavoastră este voluntară.
 9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bdul Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, București), dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legea, sau de a va adresa instanțelor de judecată.
 10. Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate automat, dar fi utilizate in activități de profilare pentru furnizarea unor răspunsuri personalizate.

Clauza pentru Newsletter

În temeiul art. 13 alin. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), dorim să vă informăm că:

 1. Operatorul de date este SFD S.A. cu sediul în Opole ul. Głogowska 41, 45-315 Opole (KRS: 0000373427, NIP: 7543022222, REGON: 160360680).
 2. Pentru furnizarea către persoanele vizate a informațiilor necesare, Operatorul a numit un Responsabil cu protecția datelor, domnul Gabriel Kolasa. Astfel, vă rugăm ca toate solicitările dumneavoastră privind datele cu caracter personal să fie fi transmise la următoarea adresă de e-mail: [email protected].
 3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră pentru newsletter în temeiul art. 6 (1) (a) din GDPR.
 4. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către partenerii noștri contractuali, respectiv: societatea care furnizează servicii de găzduire a website-ului, parteneri care furnizeaza servicii de transmitere de e-mailuri, serviciu clienți, și alte entități, când prevederile legale o impun.
 5. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pana la retragerea consimțământului.
 6. Aveți dreptul de a va retrage consimțământul, de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestor date, dreptul de a transfera date, în limitele prevederilor legale.
 7. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bdul Gheorghe Magheru nr 28 -30, Sector 1, București), dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legea, sau de a va adresa instanțelor de judecată.
 8. Furnizarea datelor dumneavoastră personale de către dumneavoastră este voluntară, dar necesară pentru primirea de comunicări de marketing.
 9. Datele dumneavoastră pot fi transferate si către Google LLC, respectiv către Statele Unite ale Americii. Securitatea transferurilor de date a fost asigurată de către Operator prin semnarea de Clauzelor standard, în conformitate cu GDPR.
 10. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate automat, dar nu vor fi utilizate în activități de profilare.

Clauză pentru consumatori

În temeiul art. 13 alin. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), dorim să vă informăm că:

 1. Operatorul de date este SFD S.A. cu sediul în Opole ul. Głogowska 41, 45-315 Opole.
 2. Pentru furnizarea de informații suplimentare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, domnul Gabriel Kolasa, la următoarea adresă de e-mail: [email protected].
 3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în vederea executării contractului în temeiul art. 6 (1) (b) din GDPR.
 4. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către partenerii noștri contractuali, respectiv: societatea care furnizează servicii de găzduire a website-ului, companii de curierat, bănci, companii care furnizează plăți electronice, serviciu clienți.
 5. De asemenea, utilizăm și servicii aparținând Google LLC, astfel datele dumneavoastră personale pot fi transferate și către Google LLC, care prelucrează date în Statele Unite ale Americii. Securitatea transferurilor de date a fost asigurată de către Operator prin semnarea de Clauzelor standard, în conformitate cu GDPR.
 6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani. Suplimentar, datele prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale sunt prelucrate pentru o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale.
 7. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestor date, dreptul de a transfera date.
 8. Furnizarea datelor dumneavoastră personale de către dumneavoastră este voluntară, dar necesară pentru încheierea valabilă a contractului.
 9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (bld. Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania), dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legea, sau de a va adresa instanțelor de judecată.
 10. Datele dumneavoastra nu vor fi prelucrate in mod automat și nici in scopuri de profilare.

Clauză pentru Clienți

În temeiul art. 13 alin. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), vă informăm următoarele:

 1. Operatorul de date este SFD S.A. cu sediul în Opole ul. Głogowska 41, 45-315 Opole.
 2. Pentru furnizarea de informații suplimentare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, domnul Gabriel Kolasa, la următoarea adresă de e-mail: [email protected].
 3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în vederea executării contractului în temeiul art. 6 (1) litera (b) GDPR.
 4. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către partenerii noștri contractuali, respectiv: societatea care furnizează servicii de găzduire a website-ului, companii de curierat, bănci, companii care asigură plăți electronice, serviciu clienți.
 5. De asemenea, utilizăm și servicii aparținând Google LLC, astfel datele dumneavoastră personale pot fi transferate și către Google LLC, care prelucrează date în Statele Unite ale Americii. Securitatea transferurilor de date a fost asigurată de către Operator prin semnarea de Clauzelor standard, în conformitate cu GDPR.
 6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani. Suplimentar, datele prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale sunt prelucrate pentru o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale.
 7. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestor date, dreptul de a transfera date.
 8. Furnizarea datelor dumneavoastră personale de către dumneavoastră este voluntară dar necesară pentru încheierea valabilă a contractului.
 9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bdul Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, București), dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legea, sau de a depune o plângere la instanțele de judecată.
 10. Datele dumneavoastră nu vor face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Clauză de Formularul de Contact

În temeiul art. 13 art. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), dorim să vă informăm că:

 1. Operatorul de date este SFD S.A. cu sediul în Opole ul. Głogowska 41, 45-315 Opole.
 2. Operatorul, pentru furnizarea către persoanele vizate a informațiilor necesare, a numit un Responsabil cu protecția datelor, domnul Gabriel Kolasa. Toate solicitările dumneavoastră vor fi transmise la următoarea adresă de e-mail: [email protected].
 3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în baza interesului legitim în temeiul art. 6 (1) (f) din GDPR.
 4. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către partenerii noștri contractuali, respectiv: societatea care furnizează servicii de găzduire a website-ului, serviciu clienți.
 5. Datele dumneavoastră pot fi transferate si către Google LLC, respectiv către Statele Unite ale Americii. Securitatea transferurilor de date a fost asigurată de către Operator prin semnarea de Clauzelor standard, în conformitate cu GDPR.
 6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de 3ani.
 7. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestor date, dreptul de a transfera date.
 8. Furnizarea datelor dumneavoastră personale de către dumneavoastră este voluntară.
 9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania), dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legea, sau de a va adresa instanțelor de judecată.
 10. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate automat, inclusiv in activități de profilare.

Clauză de Marketing

În temeiul art. 13 alin. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), dorim să vă informăm că:

 1. Operatorul de date este SFD S.A. cu sediul în Opole ul Głogowska 41 (45-315 Opole).
 2. Pentru furnizarea către persoanele vizate a informațiilor necesare, Operatorul a numit un Responsabil cu protecția datelor, domnul Gabriel Kolasa. Astfel, vă rugăm ca toate solicitările dumneavoastră privind datele cu caracter personal să fie fi transmise la următoarea adresă de e-mail: [email protected].
 3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră pentru marketing în temeiul art. 6 (1) (a) din GDPR și în baza interesului legitim în temeiul art. 6 (1)(f) din GDPR.
 4. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către partenerii noștri contractuali, respectiv: societatea care furnizează servicii de găzduire a website-ului, parteneri care furnizează servicii de transmitere de e-mailuri, furnizori de servicii de marketing, sisteme de analiza a traficului pe website, și analiză a campaniilor de marketing, serviciu clienți.
 5. Datele dumneavoastră pot fi transferate si către Google LLC, respectiv către Statele Unite ale Americii. Securitatea transferurilor de date a fost asigurată de către Operator prin semnarea de Clauzelor standard, în conformitate cu GDPR.
 6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pana la retragerea consimțământului.
 7. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestor date, dreptul de a transfera date, precum și dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, retragerea consimțământului neafectând legalitatea prelucrării efectuate anterior în baza consimțământului.
 8. Furnizarea datelor dumneavoastră personale este voluntară.
 9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bdul Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, București), dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legea, sau de a va adresa instanțelor de judecată.
 10. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate automat, inclusiv în activități de profilare.

Clauză pentru Reclamații

În temeiul art. 13 art. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), dorim să vă informăm că:

 1. Operatorul de date este SFD S.A. cu sediul în Opole ul. Głogowska 41, 45-315 Opole.
 2. Pentru furnizarea către persoanele vizate a informațiilor necesare, Operatorul a numit un Responsabil cu protecția datelor, domnul Gabriel Kolasa. Toate solicitările dumneavoastră vor fi transmise la următoarea adresă de e-mail: [email protected].
 3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pentru formularea unui răspuns si rezolvarea reclamației in baza interesului legitim– art. 6 alin (1) lit f din GDPR, și art. 9 alin 2 lit a din GDPR.
 4. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către partenerii noștri contractuali, respectiv: societatea care furnizează servicii de găzduire a website-ului, contabilitate, servicii de marketing, precum și către bănci, serviciu clienți.
 5. Datele dumneavoastră pot fi transferate și către Google LLC, respectiv către Statele Unite ale Americii. Securitatea transferurilor de date a fost asigurată de către Operator prin semnarea de Clauzelor standard, în conformitate cu GDPR.
 6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani după rezolvarea reclamației. Suplimentar, datele prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale sunt prelucrate pentru o perioadă de 10 ani, conform prevederilor legale.
 7. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării acestor date, dreptul de a transfera date și dreptul de a va retrage consimtamantul.
 8. Furnizarea datelor dumneavoastră personale de către dumneavoastră este voluntară dar necesară pentru rezolvarea reclamației.
 9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bld. Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania), dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legea, sau de a va adresa instanțelor de judecată.
 10. Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate automat și nici prin activități de profilare.
Coșul tău (...)
Produsul a fost adăugat Produsul a fost șters În coșul tău au fost adăugate produse, de pe alt dispozitiv Ți-am restaurat coșul de pe alt dispozitiv
Valoarea coșului: : ...