Sex:
Administratorul datelor tale cu caracter personal, adică entitatea care decide cu privire la scopurile și metodele de prelucrare a acestora, este SFD S.A. cu sediul în Opole, str. Głogowska 41, 45-315 Opole, Polonia. Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legea, în special în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), în vederea executării contractului încheiat cu tine și în scopurile indicate în conținutul consimțămintelor tale (consimțămintele tale sunt voluntare), păstrându-ți în același timp drepturile, adică dreptul de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor tale, limitarea prelucrării acestora, dreptul de a le transfera, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilarea și dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale (mai multe despre aceasta în clauza de informare). În cazul unor întrebări sau nelămuriri suntem la dispoziția ta, la adresa de e-mail [email protected].
Coșul tău (...)
Produsul a fost adăugat Produsul a fost șters În coșul tău au fost adăugate produse, de pe alt dispozitiv Ți-am restaurat coșul de pe alt dispozitiv
Valoarea coșului: : ...